If you would like to attend, please contact Dan Waugh: dan.waugh@reguluspartners.com