Publications

The Leeway of Lotteries  in the European Union
The Leeway of Lotteries in the European Union

A pilotstudy on the liberalisation of gambling markets in the EU
Sytze F. Kingma and Tatiana van Lier
2006

 

Il Gioco & L'azzardo
Il Gioco & L'azzardo

Il fenomeno, la clinica, le possibilità di intervento
Edizioni Franco Engeli, Milano,
Mauro Groce e Riccardo Zerbetto

Gesellschafts- und Gluecksspiel
Gesellschafts- und Gluecksspiel

Gesellschafts- und Gluecksspiel: Staatliche Regulierung und Suchpravention,
Beitrage zum Symposium 2005 der Forschungsstelle Gluescksspiel,
Tilman Becker / Christine Baumann (Hrsg.)

Effectiviteit van het preventiebeleid
Effectiviteit van het preventiebeleid

Effectiviteit van het preventiebeleid kansspelverslaving,
CVO-Centrum voor verslavingszorg / College van Toezicht op kansspelen,
Maart 2001.

Gasten van het Holland Casino

Effectiviteit van het preventiebeleid kansspelverslaving

 

Het Centrum van Verslavingsonderzoek heeft in opdracht van het College van toezicht op de kansspelen een onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van het preventiebeleid kansspelverslaving van Holland Casino. Het onderzoek stond onder begeleiding van een commissie met vertegenwoordigers van het College van toezicht op de kansspelen, het Ministerie van VWS, het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Justitie, het WODC, GGZ Nederland en Holland Casino, onder voorzitterschap van het collegelid de heer dr. M.W.J. Koeter. In deze synopsis worden de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek op een rijtje gezet.

 

Het doel van dit onderzoek is inzicht te geven in de effectiviteit van het preventiebeleid kansspelverslaving van Holland Casino. De term effectiviteit is een ruim begrip en wordt in dit onderzoek op een aantal manieren gebruikt.

 

  1. Met betrekking tot de mate waarin bezoekers bekend zijn met het preventiebeleid
  2. Met betrekking tot de mate waarin probleemspelers daadwerkelijk worden bereikt door het preventiebeleid
  3. Met betrekking tot gedragsveranderingen die als gevolg van het aanvragen van een entreeverbod of bezoekbeperking kunnen optreden

 

In het onderzoek is van verschillende methoden gebruik gemaakt om bovengenoemde (deel)vragen naar de effectiviteit van het preventiebeleid te kunnen beantwoorden. In de eerste plaats is mondeling en op locatie een vragenlijst afgenomen onder bijna 1.000 bezoekers van Holland Casino. Deze gegevens zijn gebaseerd op een random steekproef en zijn generaliseerbaar naar naar alle bezoekers van Holland Casino. In de tweede plaats is bij 40 probleemspelers een uitgebreide diepte-interview afgenomen over de ontwikkeling van het problematische speelgedrag en de invloed en effecten van eventuele interventies hierop door hulpverlening of het preventiebeleid van Holland Casino. Omdat de werving van deze groep probleemspelers niet aselect is gebeurt zijn deze gegevens niet generaliseerbaar maar geven ze wel bepaalde indicaties over de effecten van het preventiebeleid. In de derde plaats is met een tiental ervaren medewerkers van Holland Casino gesproken over de ontwikkelingen binnen het preventiebeleid, de huidige stand van zaken en de effecten van het beleid zoals zij die hebben ervaren. Tot slot zijn analyses uitgevoerd op dossiers van Holland Casino van bijna 7.000 personen die in de periode van 1 januari 1998 tot 1 april 2000 een entreeverbod of bezoekbeperking hebben aangevraagd.

 

Voor meer informatie: CVO, Centrum voor Verslavings Onderzoek
Oudergracht 325
3511 PC Utrecht 
Tel. +31 (0) 20 231495
Fax +31 (0) 20 2381496
E-mail: addict@fss.uu.nl
www.fss.uu.nl/cvo

Psychosoziale Aspekte der Glueckspielsucht
Psychosoziale Aspekte der Glueckspielsucht

Neuland, 
Gisela Alberti und Bert Kellerman

Die legale Droge "Glueckspiel" fuehrt bei einem Teil der Besucher von Spielhallen und Spielbanken zu einer Suchtentwicklung mit schweren psychosozialen Folgeschaeden. Denn wie jede Droge, so hat auch das Glueckspiel zwei Seiten: Spiel, Spass und Spannung sind die eine, Ueberschuldung, Beschaffungskriminalitaet und psychische Stoerungen die Kehrseite der Muenze oder des Jetons.

Ueber einige Aspekte des komplexen Themas "Glueckspielsucht" wird hier berichtet, beispielsweise ueber:

  • Zunahme der Beschaffungskriminalitaet in Relation zur Verbreitung von Glueckspielgeraeten
  • Glueckspielsucht in Migrantenfamilien
  • Psychopathologie und Neurobiologie der Glueckspielsucht
  • Sozialtherapie mit delinquenten Glueckspielsuechtigen
  • Praeventionsmodelle fuer Problemspieler